رویه های ارسال بار: پس از نهایی شدن سفارش، سپتیک تانک یا سپتیک تانک ها از طریق باربری با کامیون یا تریلی ارسال می شود ، و شماره موبایل آقای راننده ، عکس از بارنامه و همچنین عکسهای هنگام بارگیری برای کارفرمای گرامی فرستاده خواهد شد.