رویه های ارسال بار: پس از نهایی شدن سفارش، کالای سفارش داده شده از طریق باربری با کامیون خاص برای حمل دستگاه ارسال و شماره موبایل آقای راننده ، عکس از بارنامه و همچنین عکسهای هنگام بارگیری برای کارفرمای گرامی فرستاده خواهد شد.